15 June 2011

new updates on 16-06-2011

Assalamu alaikum v.v
Plz see our website www.attablig.com for new bayanat of:

Shaikh Hanif Luharvi(d.b) Vyara 14-06-2011
Mufti Taqi Usmani(d.b) Tafseer S.Takasur-6 (Umr Kahan Guzri - Jawani Main Kya Kiya)
Qari Ahmed ali(d.b)   Phulwadi 09-06-2011
Qari Ahmed ali(d.b)   Kacholi 07-06-2011
 

No comments:

Post a Comment